05 mei 2006 17:00

Uitbating technische installaties

Overheidsopdracht voor de uitbating en de totale waarborg van de technische installaties van Defensie

Overheidsopdracht voor de uitbating en de totale waarborg van de technische installaties van Defensie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de uitbating en de totale waarborg van de technische installaties in verschillende kwartieren van landsverdediging. Het gaat om een meerjarige overeenkomst die op 1 januari 2007 ingaat. Het betreft de uitbating, het toezicht, het onderhoud en de reparatie van technische installaties, het toezicht op het verbruik en de levering van de brandstoffen, de behandeling, de opslag en het vervoer van de producten vervat in de uitbating van installaties en voortvloeiende uit de milieuwetgeving, maatregelen voor het behoud van de installaties, de uitvoering van wettelijke controles, de analyse van het drinkwater, de levering en het ter beschikking stellen van het personeel, de werktuigen, het materiaal en de wisselstukken voor het herstel of vervanging van defecte uitrusting.