05 mei 2006 17:00

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen

Benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het Wetenschappelijk Comité voor Nationale Rekeningen benoemt, dat bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen is opgericht. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie. De huidige mandaten van de leden van het Comité liepen af op 28 april 2005. Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit: - twee leden die de Nationale Bnak van België voordraagt, van wie een het voorzitterschap waarneemt, - twee leden die de Minister van Economie voordraagt, gekozen uit de ambtenaren van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) - twee leden die het Federaal Planbureau voordraagt, - zes professoren van Belgische Universiteiten, die de Minister van Economie voordraagt op basis van hun deskundigheid op het gebied van de economische statistiek. De heer Jean-Jacques Vanhaelen is benoemd als voorzitter. Zijn benoemd als lid: mevrouw Bernadette Boudry, mevrouw Annie Versonnen, mevrouw Chantal Binotto, mevrouw Caroline Hambye, de heer Filip Vanhorebeek, de heer Henry-Jean Gathon, de heer Giuseppe Pagano, de heer Anne-Marie de Kerchove de Denterghem, de heer Erik Buyst, de heer Marc De Clercq en de heer Willem Meeusen.