05 mei 2006 17:00

Balkan operaties

Deelname aan KFOR LMT

Deelname aan KFOR LMT

De ministerraad besliste op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om deel te nemen aan KFOR Liaison en monitoring concept. Het gaat om de deelname van veertien militairen vanaf begin mei 2006 tot eind 2006. België neemt deel op vraag van Frankrijk waarmee het in het kader van de Multinationale task force Noord in KOSOVO samenwerkt.