24 jun 2005 17:00

Akkoord met Taiwan

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met het akkoord tussen het Belgian Office in Taiwan en het Taipei Representative Office in België.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met het akkoord tussen het Belgian Office in Taiwan en het Taipei Representative Office in België.

Het Akkoord werd getekend in Brussel op 13 oktober 2004, om dubbele belasting te vermijden en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen te voorkomen. Dit is geen klassieke internationale overeenkomst, omwille van het gebrek aan diplomatieke erkenning van Taiwan door België. Daarom wordt het door een bijzondere wet in het Belgisch recht opgenomen. De goedkeuringsprocedure in Taiwan is reeds afgehandeld.