24 feb 2006 16:00

Akkoord tussen België en Canada

Instemming met de overeenkomst tussen Canada en België over het werkvakantieprogramma

Instemming met de overeenkomst tussen Canada en België over het werkvakantieprogramma

De Ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet tot goedkeuring van de Overeenkomst die het Koninkrijk België en de Regering van Canada in Brussel op 29 april 2005 ondertekenden over het 'Werkvakantieprogramma'. Die Overeenkomst past in de lijn van de overeenkomsten die al onderhandeld zijn met Australië in 2002 en met Nieuw-Zeeland in 2003. Het doel van deze tekst is jonge Belgen tussen 18 en 30 jaar oud de kans te geven, om naar Canada te gaan en jonge Canadezen van dezelfde leeftijd, om naar België te komen voor een verblijf van maximum één jaar waarbij ze het dagelijkse leven leren kennen van hun gastland. Het voornaamste doel van de Overeenkomst is om de begunstigden toe te laten als vakantieganger in het andere land te verblijven, terwijl ze de mogelijkheid hebben om hun financiële middelen aan te vullen door het verrichten van arbeid. De tekst van de Overeenkomst somt de voorwaarden op waaraan de jongeren moeten voldoen om van dit 'Werkvakantieprogramma' te kunnen genieten en beschrijft de procedure die ze moeten volgen om een visum te bekomen. De tekst bepaalt ook welke rechten en plichten de onderdanen van beide landen hebben wanneer ze op het grondgebied van de andere staat verblijven in het kader van dit 'Werkvakantieprogramma'.