23 jan 2009 10:10

Akkoord tussen België en Canada

Akkoord tussen België en Canada over de erkenning van rijbewijzen

Akkoord tussen België en Canada over de erkenning van rijbewijzen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het basisakkoord bekrachtigt tussen Canada en België over de wederzijdse erkenning van rijbewijzen.

Het akkoord geeft de FOD Mobiliteit en Vervoer en de bevoegde overheden inzake rijbewijzen, die de Canadese provincies en gebieden hebben aangewezen, de mogelijkheid om bijkomende akkoorden te sluiten over de wederzijdse erkenning van rijbewijzen.

Het basisakkoord beschrijft de procedure voor de uitwisseling van informatie tussen de Belgische en de Canadese autoriteiten. De omwisseling van de Canadese en Belgische rijbewijzen, die voorzien zijn van een foto, zal gebeuren volgens een overeengekomen procedure. Een specimen van het rijbewijs wordt naar de bevoegde autoriteiten opgestuurd.
Dankzij de omwisseling moet de kandidaat geen theoretisch en praktisch examen afleggen en geen stage of opleiding volgen.

De bijkomende akkoorden vormen een aanvullende juridische basis die de Belgische rijbewijzen en die van de Canadese provincies wederzijds erkent, zoals voorzien door de Conventie over het wegverkeer van Geneve van 19 september 1949 die Canada en België hebben ondertekend. Er zijn al bijkomende akkoorden gesloten met de provincies Alberta, Quebec en Ontario.