17 jul 2009 11:53

Akkoord tussen België en Frankrijk

Akkoord tussen België en Frankrijk over de uitwisseling van persoonsgegevens voor verkeersovertredingen

Akkoord tussen België en Frankrijk over de uitwisseling van persoonsgegevens voor verkeersovertredingen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd voor de  ratificatie van het akkoord met Frankrijk over de uitwisseling van gegevens bij verkeersovertredingen begaan door Fransen in België en Belgen in Frankrijk. Het akkoord moet een einde stellen aan de straffeloosheid op de Belgische wegen en zo de verkeersveiligheid verbeteren.
 
Op die manier kunnen de inspanningen om het aantal verkeersslachtoffers te beperken, worden verdergezet. Indien de verkeersveiligheid verbetert, zal dat een bijkomend effect hebben op de doelstelling om tegen 2010 de verkeersdoden te beperken tot minder dan 750 en tegen 2015 tot minder dan 500.

Dankzij de uitwisseling van gegevens tussen België en Frankrijk kunnen de politiediensten snel de eigenaar opzoeken in de Franse databanken bij een verkeersovertreding door een Frans voertuig. Op die manier kan hij of zij op de hoogte worden gebracht dat zijn voertuig betrokken was in een verkeersovertreding en vraagt men hem of haar de boete te betalen. Indien de eigenaar op dat ogenblik niet met zijn voertuig reed, zal er gevraagd worden om de chauffeur aan te duiden die men eveneens op de hoogte brengt.

Als de chauffeur alsnog weigert de overtreding te betalen, kan er een tweede strafrechterlijke fase opgestart worden. Indien het tot een geldelijke veroordeling komt, dan kan die in laatste instantie aan de Franse overheid worden overgemaakt. De Franse overheid kan dan de geldelijke veroordeling afdwingen op zijn eigen burgers. Dat wordt mogelijk door een Europees besluit dat de wederzijdse erkenning van geldelijke sancties regelt.

De beslissing van de ministerraad is een gevolg van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens van houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen.