11 dec 2015 15:09

Akkoord tussen België en Luxemburg over de wederzijdse bijstand in civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg over de wederzijdse bijstand in civiele veiligheid.

De twee landen verbinden zich met dit akkoord, ondertekend op 5 februari 2015, om wederzijdse bijstand te lenen inzake civiele veiligheid en om zo hun samenwerking bij rampen te versterken om een betere bescherming aan de bevolking en de goederen te waarborgen.

Dit akkoord, dat in werking treedt na de afhandeling van de goedkeuringsprocedures in beide landen, zal een akkoord uit 1970 opheffen.

Het akkoord bevat functionelere bepalingen, aangepast aan de huidige context.

Zo voorziet het akkoord een nieuwe terminologie en een nieuw toepassingsgebied. Het herformuleert de bepalingen over:

  • de modaliteiten van de bijstandsprocedure
  • de financiële aspecten van de bijstand
  • het onthaal en de omkadering van de teams van het land dat bijstand verleent
  • de gemeenschappelijke oefeningen en technische stages

De tekst voorziet ook nieuwe bepalingen over de aansprakelijkheden en de vergoeding, net als de mogelijkheid om gemeenschappelijke interventiemodules en responscapaciteiten te creëren.