21 feb 2013 17:22

Akkoord voor de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie- en douanediensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Akkoord tussen België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg over de inwerkingtreding en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek.

Op 24 oktober 2008 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van deze vier landen in Luxemburg een akkoord ondertekend om de grensoverschrijdende samenwerking tussen de politie- en douaneoverheden te versterken. Sinds de ondertekening van de Schengenovereenkomst in 1990 heeft de politie- en douanesamenwerking zich ontwikkeld in deze regio van Europa die wordt gekenmerkt door een druk verkeer van personen en goederen en belangrijke handelsbetrekkingen.

Aangemoedigd door het succes van de politie- en douanesamenwerking in de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit, die werd opgestart op basis van de akkoorden die in 2001 tussen Frankrijk en Luxemburg en in 2003 tussen Duitsland, België en Luxemburg werden ondertekend, hebben deze landen beslist om samen het eerste samenwerkingscentrum in Europa op te richten dat de bevoegde overheden van vier landen verenigt. Het akkoord luidt aldus een nieuwe fase in van de grensoverschrijdende samenwerking tussen deze vier landen, die aan de basis liggen van de Europese Unie, om beter de veiligheid in hun grensgebieden te verzekeren en om de middelen voor de  bestrijding van de zwaarste vormen van grote criminaliteit te versterken: mensenhandel, drugstrafiek, illegale immigratie en belangrijke aantastingen van goederen.

Het gemeenschappelijke centrum, dat gelegen is in Luxemburg, is bevoegd voor:

  •  het verzamelen, analyseren en uitwisselen van informatie die noodzakelijk is voor de politie- en douanesamenwerking, met inbegrip van de gemeenschappelijke periodieke evaluatie van de situatie in het grensgebied
  • het faciliteren van de voorbereiding en de uitvoering van grensoverschrijdende politie- en douanemissies, door zo vaak als nodig de coördinatie van operaties toe te laten.

Het actieveld van het centrum beslaat:

 Voor Duitsland:

  • in Rheinland-Pfalz: de districten van de politiepresidiums van Rheinpfalz, Westpfalz en Trier
  • in Saarland: het volledige territorium

Voor België: de gerechtelijke arrondissementen van Dinant, Aarlen, Neufchâteau, Marche en Eupen.

Voor Frankrijk, de grensdepartementen: Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes et la Meuse.

Voor het Groothertogdom Luxemburg: het volledige territorium.