22 feb 2013 16:55

Ministerraad van 22 februari 2013

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Na de ministerraad kondigde eerste minister Elio Di Rupo tijdens de persconferentie aan dat de regering gisteren en vandaag twee werkvergaderingen met de sociale partners heeft gehouden. Hij herinnerde eraan dat de regering de moeilijkheden begrijpt, waarmee burgers en werknemers geconfronteerd worden. 'Om de moeilijkheden waarmee het land kampt, op te lossen, is overleg tussen de regering, de werkgevers en de vakbonden nodig' zei hij. De regering vraagt de sociale partners om het overleg op woensdag 27 februari voort te zetten.

Wat de relancestrategie betreft, die ondanks de moeilijke budgetaire situatie werd opgestart, heeft het Federaal Planbureau een eerste verslag klaar dat een veertigtal maatregelen beschrijft onder de thema's: versterking van de koopkracht, steun voor tewerkstelling, versterking van de concurrentiekracht van de ondernemingen, beheersing van de energieprijzen en bevordering van onderzoeken en ontwikkeling. Ten slotte kondigde de eerste minister aan dat het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid de situatie inzake de Staatsveiligheid bestudeert en een verslag van het comité I verwacht om zijn werk verder te zetten.