21 feb 2013 16:04

Vestiging van het EUREKA-secretariaat in Brussel

De ministerraad keurt de overeenkomst tussen de Belgische staat en het EUREKA-secretariaat voor zijn vestiging in Brussel goed.

De overeenkomst kadert de huisvesting van het secretariaat in Brussel en voert de  beslissingen van de ministerraad over de financiering (zie nieuwsbericht van 1 juni 2011) verder uit. België kent de stichting een toelage toe voor zijn huisvesting. 

Eureka is een internationaal samenwerkingsverband om de productiviteit en concurrentiekracht van Europese bedrijven te versterken door technologie.
Eureka bevordert internationale, marktgerichte research en innovatie door steun te verlenen aan kleine, middelgrote ondernemingen, bedrijfssectoren,  universiteiten en onderzoeksinstituten. België is het gastland van het Eureka-secretariaat.