21 feb 2013 16:18

Wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de Universitaire stichting

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard een voorontwerp van wet goed dat de rechtspersoonlijkheid van de Universitaire Stichting aanpast aan het nieuwe stelsel van de stichtingen.

De Universitaire Stichting werd opgericht als instelling van openbaar nut bij de wet van 6 juli 1920. De wet wordt nu aangepast aan de bepalingen van de wet betreffende de vzw's en de stichtingen van openbaar nut. De kernelementen van de wet blijven behouden. De Universitaire Stichting heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, jongeren vlotter toegang te verlenen tot de instellingen voor hoger onderwijs en de wetenschappelijke productie in België te ontwikkelen. De stichting werd opgericht met een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van overschotten van de voedselhulp uit de VS voor de Belgische bevolking op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Universitaire Stichting wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een raad van bestuur die bestaat uit:

  • academische of wetenschappelijke prominenten afkomstig van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek
  • bestuurders benoemd door de Belgian American Educational Foundation, Inc. die in de
    staat Delaware werd geregistreerd op 16 januari 1920