21 feb 2013 15:38

Nieuwe mandaten en benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging

De ministerraad stemt in met het nieuwe mandaat van de voorzitter en de benoeming van nieuwe leden van de Commissie voor de Mededinging die minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte voorlegde.

Het mandaat van de heer Jacques Bourgeois, als voorzitter van de Commissie voor de Mededinging, wordt verlengd voor een nieuwe termijn van zes jaar vanaf 18 mei 2012. De ministerraad keurt ook de benoeming van mevrouw Carline Jonkheere als effectief lid en de heer Olivier Valentin als plaatsvervangend lid goed. Beiden vertegenwoordigen de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België.