21 feb 2013 16:17

Vereenvoudiging van aanvragen voor de tegemoetkoming in farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor het aanvragen van een akkoord voor tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten vereenvoudigt.

Artsen zullen kunnen in  MyCareNet een akkoord voor tegemoetkoming voor bepaalde geneesmiddelen online aanvragen. MyCareNet is een centraal dienstenplatform dat gebruikt kan worden door individuele zorgverleners en instellingen om op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier informatie uit te wisselen met de ziekenfondsen.

Daarnaast worden ook de machtigingsmodellen vervangen, zodat ze coherent zijn met de modellen die online gebruikt worden. Er wordt een overgangsperiode voorzien.

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten