22 feb 2013 16:48

Fedict: bijzondere samenwerking met eGov

De ministerraad beslist kredieten uit te trekken voor de ondersteuning van Application Integration and Middleware (AIM) 2012-2013 binnen de samenwerking met eGov.

Het gaat om de ondersteuning van toepassingen op web services en de begeleiding van partners van de federale administratie bij het gebruik van die diensten op het vlak van ontwikkeling, inproductiename, uitbating en onderhoud van e-government-diensten gekoppeld aan de Federal Service Bus, de authentieke bronnen en de business processes van Fedict en zijn partners.