21 feb 2013 16:34

Verdrag over de deeltijdse arbeid

De ministerraad keurt een ontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag nr. 175 betreffende de deeltijdse arbeid*.

Met dit verdrag bevordert de Internationale Arbeidsorganisatie de deeltijdse arbeid door aan de werknemer een toereikend statuut te geven en hem rechten toe te kennen die gelijkwaardig met die van de voltijdse werknemers op het vlak van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.
Het verdrag is in overeenstemming metde Belgische wetgeving en nationale praktijk. Het werd aangenomen tijdens de 81ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie van 7 juni 1994 tot 24 juni 1994. Het verdrag moet ook de instemming verkrijgen van de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten.

*Genève, 20 juni 1996.