22 feb 2013 16:53

Bestuursovereenkomsten met openbare instellingen van openbare zekerheid en het e-Health-platform

De ministerraad keurt vijftien koninklijke besluiten goed met de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van het e-Health-platform voor 2013-2015.

De vierde bestuursovereenkomst werd goegekeurd met 14 instellingen van sociale zekerheid: FAO, FBZ, RSVZ, HVW, HVKZ, HZIV, RSZPPO, RJV, RIZIV, Kruispuntbank, RVA, RKW, RSZ, RVP. Ook de tweede bestuursovereenkomst voor het e-Health-platform werd goedgekeurd. De bestuursovereenkomsten bepalen de engagementen van de federale overheid ten opzichte van de instellingen van sociale zekerheid voor 2013-2015. Ook de synergieën tussen de instellingen op het vlak van personeelsbeheer, IT-beheer, logistiek en interne audits komen aan bod voor een doeltreffendere samenwerking. De overeenkomsten regelen ook de begrotingsbepalingen op het vlak van de eigen inkomsten, overdrachten, herinschrijvingen, achterstallen voor gecertificeerde opleidingen en de beheersbudgetten van elke instelling. Ze benadrukken het belang van duurzame ontwikkeling en de rechten van personen met een handicap.