21 feb 2013 15:59

Optifed : projecten 'het nieuwe werken'

De ministerraad gaat akkoord met de projecten het nieuwe werken in het kader van het Optifed-programma. Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

De projecten onder de naam het nieuwe werken zijn:

  • Meer op minder, is meer een project dat personeelsleden uit verschillende gebouwen van de FOD Mobiliteit centraliseert
  • Out of Office werd ingediend door de FOD Mobiliteit en Vervoer en is gericht op satelietkantoren in samenwerking met andere federale overheidsdiensten
  • Les nouveaux modes de travail introduceert het concept Dynamic Office binnen de SPP Maatschappelijke Integratie

De ministerraad beslist de kredieten voor de financiering van deze projecten te reserveren binnen het Optifed-budget.