22 feb 2013 12:42

Overheidsopdracht voor de toegang van de FOD Werkgelegenheid tot de digitale gegevensbank Lexsocial

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Werk Monica De Coninck om een overheidsopdracht te sluiten voor de toegang van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tot de digitale gegevensbank Lexsocial.

De overeenkomst voor vier jaar (2013-2016) met Standaard Uitgeverij Professional omhelst 405 persoonlijke gebruikerstoegangen. De gegevensbank bevat het volledige arbeidsrecht en sociaal recht in coördineerde vorm, in België en in het buitenland, en alle componenten om de lonen te berekenen.