22 feb 2013 16:52

Gezinsbijslag voor zelfstandigen na betaling van eerste sociale zekerheidsbijdragen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat sociale fraude op het vlak van de gezinsbijslag van zelfstandigen tegengaat. Zelfstandigen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en geen eerste sociale bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds hebben betaald, komen niet in aanmerking voor een gezinsbijslag.

Om te vermijden dat zelfstandigen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en die er geen activiteiten uitoefenen, zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen om in aanmerking te komen voor gezinsbijslag, wordt de gezinsbijslag opgeschort tot de betaling van een eerste trimester van sociale bijdragen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen