21 feb 2013 16:41

Bekrachtiging van het verdrag over de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen op de werkplaats

De ministerraad beslist aan het Parlement een wetsontwerp voor te leggen tot goedkeuring van verdrag nr. 170 van de IAO over de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen op de werkplaats.

België zal een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ratificeren dat maximale veiligheid garandeert bij het gebruik van chemische stoffen op de werkplaats. Het verdrag, dat in 1990 werd aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie, kan een grote bijdrage leveren tot de bescherming van de werknemers, het publiek en het leefmilieu. Het bevat een aantal opmerkelijke verplichtingen zoals een verplichte indeling, etikettering en markering, evenals het medisch toezicht, het recht van de werknemers om zich bij dreigend en ernstig gevaar te verwijderen, de samenwerking tussen de werknemers en de blootstelling aan chemische agentia. België heeft als stichtend lid van de IAO altijd getracht zijn steun te betuigen aan deze tripartiete organisatie, waarvan de objectieven en de realisaties tot doel hebben de 171 lidstaten naar sociale gerechtigheid te leiden.