20 jul 2004 17:00

ALCOHOLTESTS

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de lancering goedgekeurd van een procedure voor een meerjarige open overeenkomst voor de aankoop en het full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor alcoholtests (*) ten voordele van de federale en de lokale politie.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de lancering goedgekeurd van een procedure voor een meerjarige open overeenkomst voor de aankoop en het full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor alcoholtests (*) ten voordele van de federale en de lokale politie.

Deze open overeenkomst bestaat uit meerdere posten, voor de aankoop van mobiele ademanalyse tostellen, de aankoop van batterijen de aankoop van batterijladers, de aankoop van spanningsstabilisatoren, de aankoop van de operator badgen, een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract, een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor de spanningsstabilisatoren, een contract voor de calibratie en de ijking van toestellen, een overeenkomst voor de opleiding van instructeurs en de levering van verbruikstoebehoren en gebruikershandleidingen. (*) ademanalyse toestellen die de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht bepalen op basis van de alcoholconcentratie