20 jul 2004 17:00

Ministerraad van 20 juli 2004

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 20 juli 2004, Wetstraat 16 om
10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 20 juli 2004, Wetstraat 16 om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

"De federale regering gaat voor een nieuwe start met een nieuwe ploeg naar nieuwe uitdagingen", verklaarde Eerste Minister Guy Verhofstadt. De eerste uitdaging vormt de verregaande asymmetrie door de verschillende coalities in de diverse regeringen. De federale regering staat, wat dat betreft, voor een boeiende opdracht: de bereidheid verzekeren tot een constructieve ingesteldheid tussen de federale Staat en de andere regeringen, in het belang van het land en haar burgers. De tweede uitdaging bestaat in de aanpak van belangrijke dossiers, waaronder de herschikking van de regering tot een versterkte ploeg door de combinatie van ervaring met jong talent. Vooraleer aan de federale beleidsverklaring voor volgend politiek jaar te beginnen, heeft de regering nog een aantal maatregelen getroffen, onder meer ter uitvoering van de Bijzondere Ministerraden van januari en maart. Zij zal ook de begroting 2005 klaarstomen. Eerstkomende ministerraad op 3 september!