20 jul 2004 17:00

Verdeling van de winst van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van de dienstjaren 2000 en 2001 van de Nationale Loterij.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van de dienstjaren 2000 en 2001 van de Nationale Loterij.

Aangezien het globale winstsaldo van de dienstjaren 2001 en voorgaande ontoereikend is om de recurrente subsidieaanvragen te dekken van verenigingen die actief zijn in de sociale sector in de Vlaamse Gemeenschap, werd een akkoord gesloten tussen de Nationale Loterij en de Vlaamse Regering om over te gaan tot verschuivingen van bepaalde enveloppen op het Vlaamse budget. (*) tot wijziging van de koninklijke besluiten van 19 oktober 2001 en 25 oktober 2002.