20 jul 2004 17:00

BeHealth

Op voorstel van de Ministers Johan Vande Lanotte (Begroting en Overheidsbedrijven) en Rudy Demotte (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en van Staatssecretaris Peter Vanvelthoven (Informatisering van de Staat) nam de Ministerraad akte van de nota met betrekking tot een nationale strategie inzake "e-health" (modernisering van de gezondheidszorg door de gecoördineerde ontwikkeling van informatica en telematica in de sector).

Op voorstel van de Ministers Johan Vande Lanotte (Begroting en Overheidsbedrijven) en Rudy Demotte (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en van Staatssecretaris Peter Vanvelthoven (Informatisering van de Staat) nam de Ministerraad akte van de nota met betrekking tot een nationale strategie inzake "e-health" (modernisering van de gezondheidszorg door de gecoördineerde ontwikkeling van informatica en telematica in de sector).

Een sectoraal telematicaportaal, "be-health", bestemd voor de zorgverleners en voor de betrokken partijen bij de sociale zekerheid zal het unieke toegangspunt zijn tot de resources die ter beschikking worden gesteld van de gebruikers. De projectanalyse van het portaal BeHealth wordt toevertrouwd aan een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers en experten van Fedict, de FOD Volksgezondheid, het Nationaal Intermutualistisch College en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze werkgroep moet een rapport voorbereiden tegen eind september 2004.