20 jul 2004 17:00

Mond- en klauwzeer

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging en aanpassing van het contract met de firma Mérial SAS voor de antigeenbank "Mond- en klauwzeer" van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging en aanpassing van het contract met de firma Mérial SAS voor de antigeenbank "Mond- en klauwzeer" van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Het voormalige Ministerie van Landbouw en nadien het FAVV hebben met de firma Mérial SAS een overeenkomst afgesloten voor het stockeren en desgewenst formuleren van ca. 4.800.000 doses monovalent vaccin tegen 4 types van het mond- en klauwzeervirus. Deze antigeenstock werd aangelegd om een uitbraak van de ziekte doeltreffender te kunnen opvangen. Het contract werd aanvankelijk opgesteld voor de periode 1993-1998. De overeenkomst werd in 1998 aangepast en verlengd voor een periode van 5 jaar, hetzij tot 30 december 2003. In afwachting van een beslissing in verband met de stock, heeft Mérial SAS het verderzetten van de overeenkomst gegarandeerd. Het aangepaste contract voorziet het aanleggen van een nieuwe antigeenbank, waarvan de samenstelling is vastgelegd in functie van het huidige epidemiologische risico, en het terugkopen van de huidige stock door Mérial SAS.