20 jul 2004 17:00

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming, voor een hernieuwbare periode van zes jaar, van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming, voor een hernieuwbare periode van zes jaar, van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

De mandaten van de personen die thans in de Raad zetelen verstreken in principe op 28 februari 2003. Worden benoemd: - de heer N. Jeurissen, in de hoedanigheid van voorzitter, - mevrouw H. De Boeck en de heer P. Fastenakel, in de hoedanigheid van werkende leden, gekozen onder de ambtenaren van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, belast met taken op het vlak van geneeskundige verzorging of die ter zake ervaring hebben, - de heer J. Verstraeten, in de hoedanigheid van werkend lid, aangeduid op voordracht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, - de heren P. Ballegeer, Y. Roger en Ph. Roland, in de hoedanigheid van werkende leden, aangeduid op de grond van hun bevoegdheid op juridisch, sociaal en financieel of actuarieel vlak.