20 jul 2004 17:00

Gepensioneerden van de openbare diensten

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de toekenningsgrenzen van het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten.

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de toekenningsgrenzen van het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten.

Deze grensbedragen worden gebracht op respectievelijk 1.300 euro voor de begunstigden van een rustpensioen en 1.040 euro voor de begunstigden van een overlevingspensioen. Dit ontwerp voert het akkoord (*) uit betreffende de Intersectorale Sociale Programmatie 2003-2004. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 4 juni 2004.