20 jul 2004 17:00

Nationale Loterij: armoedebestrijding

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en van de Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een lijst goed van projecten die binnen het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij middelen krijgen voor armeodebestrijding.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en van de Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een lijst goed van projecten die binnen het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij middelen krijgen voor armeodebestrijding.

Het gaat om de eerste tranche van de middelen voor 2004. Voor die eerste schijf van 2004 komen projecten in aanmerking die werden ingediend tussen 1 december 2003 en 15 april 2004. In totaal bedragen de middelen 1.887.000 euros. Met de eerste schijf worden 53 initiatieven, verspreid over de drie Gewesten financieel gesteund. De initiatiefnemers zijn ofwel een OCMW of een vzw.