20 jul 2004 17:00

Overdracht naar de Gewestregeringen

op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot overdracht van personeelsleden van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot overdracht van personeelsleden van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Wat de Vlaamse Regering betreft, gaat het om de overdracht van 2 personeelsleden: de heer Hostens Erik, ingenieur, niveau 1, bij de "Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid", en de heer Huwaert Daniel, administratief medewerker, niveau D. Wat de Waalse regering betreft, gaat het om de overdracht van 2 personeelsleden: de heer Moreels Michel, adjunct-adviseur, niveau 1, en de heer Mahiat Alain, administratief medewerker, niveau D. Wat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreft, gaat het om de overdracht van 1 personeelslid: mevrouw Debacker Denise, administratief assistente, niveau C. Elke Gewestregering heeft een gunstig advies verleend aan het voor haar van toepassing zijnde ontwerp van koninklijk besluit.