20 jul 2004 17:00

Implementatie van de nieuwe loopbaan voor niveau A

Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van de tweede schijf van diensten aan de firma De Witte en Morel Global Resources, op basis van een contract (*) in verband met de ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe loopbaan voor niveau A.

Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van de tweede schijf van diensten aan de firma De Witte en Morel Global Resources, op basis van een contract (*) in verband met de ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe loopbaan voor niveau A.

De dienstverlener zal maximaal 495,5 mandagen mogen uitvoeren aan een mandagprijs van 1.300,00 euro, exclusief BTW. Hij zal de volgende prestaties leveren: - ondersteuning met betrekking tot de identificatie, consistentie en beschrijving van de niet-typefuncties; - ondersteuning met betrekking tot de inschaling van functies: deelname aan het centraal wegingscomité, inschalen van de niet-typefuncties, projectmanagement en kennisoverdracht. Het contract vertegenwoordigt een bedrag van 779.421,50 euro. (*) contract MOD65BIS.