20 jul 2004 17:00

Elektriciteitsmarkt

Op voorstel van de Minister van Energie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt alsook een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot in aanmerking komen van andere categorieën eindafnemers.

Op voorstel van de Minister van Energie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt alsook een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (**) tot in aanmerking komen van andere categorieën eindafnemers.

Het voorontwerp van wet beoogt de omzetting van de Europese elektriciteitsrichtlijn (***). Eén van de belangrijkste punten van deze richtlijn is de openstelling van de markt voor alle professionele klanten. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt dat alle eindafnemers aangesloten op het transmissienet vanaf 1 juli 2004 in aanmerking komen, dit in afwachting van de omzetting van de gehele elektriciteitsrichtlijn op basis van voorliggend voorontwerp van wet. Het voorontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State, voor advies binnen 30 dagen. (*) van 29 april 1999. (**) van 11 oktober 2000. (***) 2003/54/EG.