20 jul 2004 17:00

Militaire dossiers

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een reeks militaire dossiers goed.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een reeks militaire dossiers goed.

Het gaat om de volgende dossiers: - een meerjarige open overheidsopdracht betreffende het afsluiten van een contract tot collectieve hospitalisatieverzekering ten behoeve van de militaire en burgerpersoneelsleden van Defensie; - een overheidsopdracht betreffende de aankoop van SIGINT-middelen (technische onderscheppingsmiddelen) voor SGRS (inlichtingendienst); - een meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van het geïntegreerd telecommunicatiesysteem BEMILCOM; - een overheidsopdracht betreffende een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de aankoop van originele wisselstukken voor de wapens verworven bij FN Herstal; - een meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van BEMILOPSCIS (Belgian Military Operational Communication and Information System), ten voordele van het Operatiecentrum van Defensie; - een onderhandelingsprocedure van een meerjarig open dienstencontract voor initiële en recurrente training op vluchtsimulator voor het boordpersoneel (C-130H); - een overheidsopdracht met betrekking tot het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud en de obsolescentiebehandeling van de TACAN-bakens in gebruik voor de luchtnavigatie; - een overheidsopdracht betreffende de ondersteuning op "Depot Level" van de AACMI (Autonomous Air Combat Maneuvering Instrumentation system) Flight Profile Recorder op F-16; - een overheidsopdracht betreffende de aankoop en integratie op PANDUR van 45 waarnemingsplatformen met Battlefield Management System (BMS), aanverwant materiaal en dienstenprestaties alsook een open overeenkomst voor technische ondersteuning.