20 jul 2004 17:00

Hypotheekbewaringen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging van de diensten inzake onderhoud en bijstand in de hypotheekbewaringen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging van de diensten inzake onderhoud en bijstand in de hypotheekbewaringen.

De vorige opdracht werd gegund voor een periode van vijf jaar en loopt ten einde op 31 juli 2004. Om een verlamming van de hypothecaire activiteit van het land te vermijden, met alle economische gevolgen die een dergelijke situatie met zich mee zou brengen, is het noodzakelijk dat de in de hypotheekbewaringen geïnstalleerde informatica-apparatuur wordt onderhouden en dat de gegevens van de hypotheekbewaringen beveiligd worden. De huidige dienstverlener, de firma CSC, zal gedurende de periode van 1 augustus 2004 tot 31 december 2005 het operationeel beheer van alle in de hypotheekbewaringen geïnstalleerde systemen blijven verzekeren.