20 jul 2004 17:00

EBWO

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de overeenkomst houdende de oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling(EBWO).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de overeenkomst houdende de oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling(EBWO).

De wijziging heeft tot doel Mongolië op te nemen als ontvangend land. Deze wijziging zal in werking treden drie maanden nadat de Bank officieel heeft megedeeld dat zij van elke lidstaat, waaronder België, een verklaring heeft gekregen waarin deze bovenvermelde wijziging aanvaardt. Mongolië werd lid van de Bank op 9 oktober 2000. De EBWO heeft tot doel de overgang naar een open markteconomie te bevorderen en het particuliere initiatief en de ondernemingsgeest te bevorderen door haar bijdrage aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van de Centraal- en Oost-Europese landen, die zich ertoe verbinden om de beginselen van de democratie, het pluralisme en de markteconomie te eerbiedigen en toe te passen.