20 jul 2004 17:00

Herstructureringen

Op voorstel van de Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen (*).

Op voorstel van de Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen (*).

Het ontwerp heeft tot doel het activerende beleid aan te moedigen binnen ondernemingen die overgaan tot een herstructurering. Dit activerende beleid is gericht op de herplaatsing via een tewerkstellingscel van de in het kader van de herstructurering ontslagen werknemers. Met het oog daarop voorziet het ontwerp drie voordelen: - een mogelijkheid tot terugbetaling van de outplacementkost aan de onderneming in herstructurering; - een persoonlijke bijdragevermindering bij wedertewerkstelling; - een vermindering van de werkgeversbijdragen bij de nieuwe werkgever. Voor deze maatregel werd in het kader van de werkgelegenheidsconferentie een budget voorzien van: - 25 miljoen euro voor het jaar 2004, - 50 miljoen euro voor het jaar 2005. Een controlekaart, die recht geeft op de drie voordelen, werd voorzien. (*) in uitvoering van de programmawet van 22 december 2003 (art. 25 tot 30)