20 jul 2004 17:00

Staatsleningen

Op voorstel van de Ministers van Financiën, van Buitenlandse Handel en van Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord met de toekenning van nieuwe staatsleningen.

Op voorstel van de Ministers van Financiën, van Buitenlandse Handel en van Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord met de toekenning van nieuwe staatsleningen.

Het gaat om de volgende leningen: - een staatslening ten gunste van Kaapverdië voor een bedrag van 748.800 euro, ter financiering van een project voor de installatie van maritieme radiocommunicatie; - een staatslening ten gunste van Kameroen voor een bedrag van 4.800.000 euro, ter financiering van een project voor de levering en installatie van een veiligheidssysteem voor de haven van Douala. Het stelsel van de staatsleningen werd in 1964 opgericht. Het machtigt de Minister van Financiën, de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking gezamenlijk aan de ontwikkelingslanden financiële bijstand te verlenen om hen in de mogelijkheid te stellen, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder gunstige voorwaarden toegekend, daar ze pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar zijn en de intrestvoet voor de leningen aan Kameroen en Kaapverdië 0% bedraagt.