20 jul 2004 17:00

Personeel van de griffies en parketten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket.

De Minister zal over het voorontwerp onderhandelen met de syndicale vakorganisaties. Daarna zal het voorontwerp voor advies worden overgemaakt aan de Raad van State. In 2002-2003 sloten de Ministers van Justitie, Openbaar Ambt en Begroting en de vakbondsorganisaties twee protocollen af om het personeelsbeleid in de griffies en parketten te moderniseren.Die protocollen leidden tot: - een loonsverhoging met 1% vanaf 1 januari 2004 - een verhoging van het vakantiegeld tot 80% in 2004 en tot 92% in 2006. De globale kost van de weddenverhoging bedraagt 1.445.000 euro voor het jaar 2004. De uitgaven voor het vakantiegeld worden voor 2004 begroot op 2.863.000 euro. Met het voorontwerp van wet zullen de wedden van de referendarissen, parketjuristen, griffiers en secretarissen, zoals vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek, worden aangepast in functie van de voorziene loonsverhoging.