20 jul 2004 17:00

Gasachtige producten

Op voorstel van de Minister van Energie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen alsook het ontwerp van koninklijk besluit tot in aanmerking komen van eindafnemers die zijn aangesloten op een aardgasvervoersnet.

Op voorstel van de Minister van Energie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen alsook het ontwerp van koninklijk besluit tot in aanmerking komen van eindafnemers die zijn aangesloten op een aardgasvervoersnet.

Het voorontwerp van wet beoogt de omzetting van de gasrichtlijn (**). Eén van de belangrijke punten van deze richtlijn is de openstelling van de markt voor alle professionele klanten. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt dat alle klanten van het aardgasvervoersnet onmiddellijk in aanmerking komen. Het voorontwerp van wet wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen 30 dagen. (*) van 12 april 1995. (**) 2003/55/EG.