20 jul 2004 17:00

Alarmcentrales

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bepaling van het project, het vereist aantal in te zetten personeelsleden en de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van Belgacom voor de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bepaling van het project, het vereist aantal in te zetten personeelsleden en de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van Belgacom voor de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100.

Het statutair personeel van de overheidsbedrijven mag onder meer worden ingezet door elke Belgische overheid. In casu gaat het in eerste instantie om 137 personeelsleden van Belgacom (op termijn 237) te verdelen als volgt: - 6 personeelsleden worden belast met het opstarten en de opvolging van het project bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD Biza), in afwachting van de oprichting van een agentschap onder de voogdij van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid; - 131 personeelsleden zullen verspreid worden over de 12 Centra voor Informatie en Communicatie (CIC). Dit jaar zullen er reeds 81 op 1 september 2004 de opleiding aanvangen. De aanwerving van het personeel zal verlopen via verschillende stadia: - Belgacom zal zijn statutaire personeelsleden oproepen om zich kandidaat te stellen voor de 6 administratieve functies en de 131 functies "calltaker hulp en veiligheid". In eerste instantie richten zij deze oproep tot de statutaire personeelsleden die op heden geen job hebben binnen het bedrijf; - de kandidaturen worden bij Belgacom verzameld en nagezien op hun conformiteit met het competentieprofiel en de functiebeschrijving, die vooraf door de FOD Biza in samenwerking met de federale politie en de stuurgroep ICM werden opgemaakt; - de door Belgacom aanvaarde kandidaten ondergaan vervolgens een selectie. De aldus geselecteerde statutaire personeelsleden worden bij Belgacom in verlof wegens opdracht gesteld. Dit verlof garandeert hen het behoud van alle rechten en wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Financieel betaalt Belgacom het personeelslid gedurende drie jaar een aanvullende premie die het verschil tussen de Belgacom-verloning en de calltaker-wedde compenseert. Deze personeelsleden worden vervolgens gedurende drie jaar aangeduid als tijdelijk statutair. Na deze periode worden zij vastbenoemd bij de FOD Biza of bij haar rechtsopvolger, het calltaking-agentschap.