20 jul 2004 17:00

De problematiek van internering

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, besliste de Ministerraad een werkgroep op te richten over de problematiek van de geïnterneerden.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, besliste de Ministerraad een werkgroep op te richten over de problematiek van de geïnterneerden.

De wet op het sociaal verweer stelt dat een beklaagde die niet verantwoordelijk wordt geacht voor zijn daden, kan geïnterneerd worden: de geïnterneerden worden dan beschouwd als geesteszieken en moeten een bijzondere behandeling krijgen. Het gaat om een beschermingsmaatregel, niet een straf op zich, die van toepassing is op personen die een misdrijf hebben gepleegd maar die niet kunnen worden "gedetineerd". Bij deze maatregel gaat het dikwijls om een psychiatrische behandeling. Het zijn de Commissies ter Bescherming van de maatschappij die de modaliteiten vastleggen. De werkgroep, onder leiding van de Heer Cosyns van de universiteit van Antwerpen, die vandaag werd opgericht zal zich buigen over het specifieke statuut van de geïnterneerden en zal een aanvaardbare oplossing voorstellen voor de financiering van aangepaste behandelingen. Vandaag draagt het departement Justitie deze behandelingskosten. De begroting waarover Justitie beschikt staat echter niet toe de lonen van artsen en psychiaters gelijk te stellen aan die van beroepsmensen uit de privé-sector. Onaangepaste of een gebrek aan behandeling van de geïnterneerden zijn hiervan het rechtstreekse gevolg. Ter herinnering, momenteel zijn er zo?n 1.255 geïnterneerden in België. Het aantal geïnterneerden in gevangenissen schommelt tussen de 750 en 800. In Wallonië en Brussel De geïnterneerden zijn verspreid over verschillende instellingen: - in psychiatrische bijgebouwen binnen de gevangenissen van Bergen, Namen, Jamioulx en Vorst (144 geïnterneerden); - in de instelling van sociaal verweer van Paifve (160 geïnterneerden); - in het psychiatrisch ziekenhuis "Les Marroniers" te Doornik (360 geïnterneerden. In Vlaanderen De geïnterneerden zijn verspreid over verschillende instellingen: - in psychiatrische bijgebouwen binnen de gevangenissen van Merksplas, Turnhout, Gent, Antwerpen, Leuven en Brugge (476 geïnterneerden); - in drie psychiatrische instellingen van Rekem, Zelzate en Bierbeek (90 geïnterneerden).