20 jul 2004 17:00

Punctuele interventies in de Europese wijk

Op voorstel van Laurette Onkelinx, Minister van Justitie en Voorzitster van Beliris (samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heeft de Ministerraad het licht op groen gezet voor het afsluiten van een opdracht door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met de aannemer SA Boucher voor de realisatie van punctuele interventies in de Europese wijk te Brussel.

Op voorstel van Laurette Onkelinx, Minister van Justitie en Voorzitster van Beliris (samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heeft de Ministerraad het licht op groen gezet voor het afsluiten van een opdracht door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met de aannemer SA Boucher voor de realisatie van punctuele interventies in de Europese wijk te Brussel.

Deze opdracht wordt afgesloten in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn bijakten 1 tot 8. Dit dossier gaat in essentie over de realisatie van projecten in de Europese wijk om er de levenskwaliteit en de toegankelijkheid te verhogen. Het bedrag van deze opdracht bedraagt 1.439.486,22 euro. Naast een aantal kleinere investeringen (onder andere enkele aanpassingen aan de Europese gebouwen), bevat dit dossier twee grote projecten : 1. De Froissartstraat - tussen de Belliardstraat en het Jourdanplein - zal volledig worden onder handen genomen (vernieuwing van voetpaden, parkings, wegen). Ook zullen er nieuwe bomen worden geplant. Tijdens de werken zal het verkeer steeds mogelijk blijven. De werken zouden van start gaan rond 1 september en moeten worden uitgevoerd tegen eind 2004. Bedrag van de investering : 900.000 EUR. 2. De aanleg van een rondpunt op het kruispunt van de Stévinstraat en de Karel De Grotelaan. Deze werken hebben tot doel het verkeer van en naar de Europese gebouwen te vergemakkelijken. Bedrag van de investering : 190.000 EUR. De werken gaan van start na de aflevering van de nodige vergunningen en zullen anderhalve maand duren.