20 jul 2004 17:00

OVSE

De Ministerraad nam akte van de budgettaire raming van het Belgische voorzitterschap van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) (*). De budgettaire middelen voor 2005, 2006 en 2007 zullen voor elk van deze begrotingsjaren als voorziening worden ingeschreven.

De Ministerraad nam akte van de budgettaire raming van het Belgische voorzitterschap van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) (*). De budgettaire middelen voor 2005, 2006 en 2007 zullen voor elk van deze begrotingsjaren als voorziening worden ingeschreven.

De Ministerraad gaf volmacht aan de Minister van Buitenlandse Zaken om met ingang van september 2004 in het gebouw waar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de OVSE is gehuisvest een verdieping bij te huren en binnen de in de budgettaire nota over het Belgische voorzitterschap van de OVSE uitgetrokken middelen de nodige werken uit te voeren. Een administratief assistent zal bovenvermelde Permanente Vertegenwoordiging komen versterken en Belgisch gesecondeerd personeel zal tevens naar de OVSE worden gestuurd, voor een maximumbedrag van 60.000 euro. Het Tentoonstellingspark van Brussel werd gekozen als locatie voor de jaarlijkse ministeriële vergadering van de OVSE, die onder het Belgische voorzitterschap zal plaatsvinden. (*) Op basis van het verslag van de werkgroep voor beleidscoördinatie, gevraagd door de Ministerraad van 9 juni 2004.