20 jul 2004 17:00

Wereldvrouwenconferentie

Op voorstel van de Minister van Gelijke Kansen keurde de Ministerraad de verslagen van 2002 en 2003 goed over de opvolging van het actieplatform dat goedgekeurd werd op de Wereldvrouwenconferentie in Peking in september 1995.

Op voorstel van de Minister van Gelijke Kansen keurde de Ministerraad de verslagen van 2002 en 2003 goed over de opvolging van het actieplatform dat goedgekeurd werd op de Wereldvrouwenconferentie in Peking in september 1995.

Dit verslag vormt de synthese van het gelijke kansenbeleid dat op federaal vlak in 2002 en 2003 werd gevoerd. Na het reces zal dit verslag worden voorgelegd aan en besproken in het Parlement.