20 jul 2004 17:00

Eenheid van de rechtspraak

Op voorstel van de Minister van Werk, heeft de Ministerraad de administraties aangeduid die de eenheid van de rechtspraak verzekeren binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (*).

Op voorstel van de Minister van Werk, heeft de Ministerraad de administraties aangeduid die de eenheid van de rechtspraak verzekeren binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (*).

De volgende algemene directies werden aangeduid als administratie die de eenheid van rechtspraak verzekert: - Collectieve arbeidsbetrekkingen, - Individuele arbeidsbetrekkingen, - Toezicht op de sociale wetten, - Humanisering van de arbeid, - Toezicht op het welzijn op het werk, - Werkgelegenheid en arbeidsmarkt. (*) in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de FOD's.