20 jul 2004 17:00

Sociale economie

Op voorstel van de Minister van Sociale Economie, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2004, in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie.

Op voorstel van de Minister van Sociale Economie, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2004, in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie.

Het samenwerkingsakkoord betreffende sociale economie werd ondertekend op 4 juli 2000 (*) en gaf aanleiding tot verschillende avenanten, waaronder deze van 23 april 2004, die de geldmiddelen bepaalt voor de gezamenlijke financiering van de gemeenschappelijke acties voor 2004. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de regels inzake de verdeling, de toewijzing en de controle van deze geldmiddelen, die voor 2004 12.935.306 euro bedragen. (*) en bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001.