20 jul 2004 17:00

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voorstel van de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de aanduiding en de uitoefening van managementsfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Op voorstel van de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de aanduiding en de uitoefening van managementsfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Deze wijziging past de omschrijving van de managementsfuncties aan. Het management van de werkprogramma's wordt toevertrouwd aan de twee directeurs terwijl het kennismanagement wordt toevertrouwd aan een expert. Deze omschrijving laat een betere werkverdeling toe. (*) van 20 februari 2003.