20 jul 2004 17:00

PWA

Op voorstel van de Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA).

Op voorstel van de Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA).

Een bedrag van 22,31 miljoen euro is bestemd voor de administratieve omkadering van de PWA voor 2004, door een voorafname op de BTW-ontvangsten in het kader van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.