20 jul 2004 17:00

Management

De Ministerraad keurde de ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen.

De Ministerraad keurde de ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen.

De managementfunctie van administrateur-generaal wordt toegekend aan de heer Alphonse Smeets en de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal aan de heer Nicolas Jeurissen en mevrouw Monique Warnier. De voorgedragen ambtenaren hebben de gemotiveerde evaluatie "geschikt" gekregen in het kader van de proef georganiseerd tussen 27 april en 5 mei 2004. Zij hebben een onderhoud gehad met de delegatie van het beheerscomité van hun instelling, die hen heeft voorgedragen om de managementfunctie gedurende een periode van 6 jaar uit te oefenen. Zij werden gehoord door de Minister of Ministers die het toezicht heeft/hebben over hun instelling.