14 jan 2005 16:00

Alcoholvrije dranken

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken.

Het ontwerp vermindert de accijns op alcoholvrije bieren, wijnen en andere alcoholvrije gegiste dranken van 4,9579 euro naar 3,7184 euro per hectoliter. De accijns op frisdranken, limonades en andere alcoholvrije dranken is vanaf 10 januari 2005 naar 3,7184 euro per hectoliter verlaagd. Het ontwerp kent dus aan alle alcoholvrije dranken eenzelfde accijnsverlaging toe. Het ontwerp werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 13 februari 1995.